Copyright © Alle rechten voorbehouden. Site admin: Yuri Volkerts. Gebruiksvoorwaarden | Privacy regeling
Home Voor wie? Even voorstellen De Praktijk Consult Contact Overig
Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.kinderfysiotherapiesantpoort.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Kinderfysiotherapiesantpoort.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Kinderfysiotherapiesantpoort.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Kinderfysiotherapiesantpoort.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten. De informatie op Kinderfysiotherapiesantpoort.nl kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Kinderfysiotherapiesantpoort.nl is niet verplicht de informatie te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

Het gebruik van Kinderfysiotherapiesantpoort.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het de aankoop van een product/dienst of enig ander product of dienst als resultaat van op Kinderfysiotherapiesantpoort.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.
Gebruiksvoorwaarden