ONDERZOEK

Ik begin met een intakegesprek met jou en je kind om de vragen te verhelderen en inzicht te krijgen in de motorische ontwikkeling en het klachtenbeeld. Vervolgens onderzoek ik de kwaliteit van de motoriek (de manier waarop het kind beweegt) en de kwantiteit van de motoriek (welke activiteiten kan het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten).

Uit de testen komen resultaten. Naar aanleiding van deze testresultaten wordt een behandelplan samen met de ouders opgesteld. Het is gebruikelijk de huisarts en/of andere behandelaars hierover schriftelijk te informeren. Soms is het zinvol om andere behandelaren te betrekken bij de behandeling om het kind beter te kunnen helpen. Ik werk dan bijvoorbeeld samen met een logopedist, ergotherapeut of een kinderpsycholoog.

behandeling

Tijdens een behandeling wordt spelenderwijs geoefend. Het kind moet zich veilig voelen en vanuit zijn eigen mogelijkheden nieuwe vaardigheden leren. Aan ouders worden vaak ook tips en adviezen gegeven die in het dagelijks leven kunnen worden gedaan. Bij oudere kinderen worden de behandeling en de doelstellingen ook met de kinderen zelf besproken. Zo kan ik het kind uitleg geven waarom bepaalde oefeningen nodig zijn. Naast de oefeningen die in de praktijk gedaan worden, zijn er ook adviezen en oefeningen voor thuis. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de hulpvraag en de klacht. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langer.

Kinderfysiotherapie is uitdagingen aangaan, grenzen verleggen, bewust bewegen, gecoacht worden, ontdekken, leren en ontwikkelen.

Kinderfysiotherapie Santpoort | Crocusstraat 1D, 2071 NW SantpoortNoord  |  Tel. 06 230 685 03 | esther@kinderfysiosantpoort.nl

Copyright © 2018 Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en realisatie: Creative Formula | Privacy regeling | heeft u een klacht?